Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

News:

Author Topic: E-Book ຫຼັກການລົງທຶນໃນ Forex 24 ບົດຮຽນສຳຄັນ  (Read 258 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 71
  AUD/USD: ອາດເປັນສັນຍານທີດີໃນການກັບຕົວເປັນຂາຂື້ນຂອງຄູ່ເງິນ


E-Book ຫຼັກການລົງທຶນໃນ Forex 24 ບົດຮຽນສຳຄັນ ຈາກທາງ forexnew.org ມີບົດຮຽນຕັງແຕ່ພື້ນຖານໄປຈົຈເຖິງລະດັບເລິກ ເປັນພາສາໄທ ສຳຫຼັບຜູ້ສົນໃຈສາມາດດາວໂຫຼດໄປອ່ານກັນໄດ້


ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ສະມາຊິກ Laoforexboard ທຸກຄົນ
ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ
ດາວໂຫຼດ E-book

ຫຼື  ເວັບໄຊນ໌ຂອງຜູ້ພັດທະນາ

ມີເນື້ອຫາທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຫົວຂໍ້ເຊັ່ນ

1. ລະດັບຂອງນັກລົງທຶນ
2. Forex Trading Sessions
3. ການເທຣດແບບເປັນລະບົບຄື
4. ອັງປະກອບຂອງລະບົບເທຣດ
5. ການສ້າງ ແລະ ທົດສອບລະບົບເທຣດ
6. ການວິເຄາະສະຖິຕິເບື້ອງຕົ້ນ
7. ການວາງແຜນບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
8. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜົນສະຖິຕິ
9. ຄວາມສຳຄັນຂອງສະຖິຕິໃນການເທຣດ

"ຈົ່ງກະຫາຍ ແລະ ທຳຕົວໂງ່ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພາະຖ້າເຮົາອີ່ມ ຫຼື ຮູ້ສຶກຕົວວ່າສະຫຼາດ ເຮົາຈະບໍ່ມີທາງພັດທະນາ"