Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

News:

Author Topic: ຂໍ້ຕົກລົງໃນການໃຊ້ພື້ນທີ່ Laoforexboard  (Read 577 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline admin02

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 888
ປະກາດ ປະກາດ !!!!!!

-   ເວັບບ໋ອດຂອງພວກເຮົາຈັດຂຶ້ນເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບປັນຫາຕ່າງໆ ຫຼື ການວິເຄາະເທັກນິກ ເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ມີການລະດົມທຶນ ຫຼື ຝາກເທຣດເພື່ອປັນຜົນເປັນ % ຫຼື ດອກເບ້ຍ ໃດໆ.

-   ກໍລິນີທີ່ມີການສົງໄສ ຫຼື ພົບເຫັນໃຜ ຊັກຊວນໄປໃນແນວທາງການລະລົມທຶນສາມາດສົ່ງແຈ້ງທາງ Admin ໄດ້ໂດຍກົງເພື່ອເຮັດການ ບ໋ອກ User ນັ້ນ

-   ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທຸກທຸລະກຳແມ່ນສິດຂອງທ່ານໃນການຕັດສີນໃຈ ທາງພວກເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງແລກປ່ຽນໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການ ກຳໄລ ຂາດທຶນ ຂອງທ່ານ ໃນການເທຣດແຕ່ລະຄັ້ງ

-   ສະມາຊິກໃນເວັບບ໋ອດຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼາຍຢ່າງໃນການຈັດກິດຈະກຳເມື່ອມີການເຂົ້າຮ່ວມນຳພວກເຮົາໃນແຕ່ລະຄັ້ງ

-   ຫວັງວ່າທຸກທ່ານຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນເສັ້ນທາງສາຍນີ້

                                          " ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານມີຄວາມສຸກກັບສີ່ງທີ່ເຮັດ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດກັບມັນ "